Chỉ trong ngày hôm qua, nước ta ghi nhận thêm 18 ca nhiễm bệnh mới. Ổ dịch liên quan đến ca bệnh tại Hà Nam cho thấy dịch bệnh đợt này có tốc độ lây nhiễm nhanh. Mọi người cần tự giác khai báo y tế và tích cực phòng, chống dịch bệnh.

Tình hình phòng chống dịch Covid-19 ngày nghỉ lễ

Tình hình phòng chống dịch Covid-19 ngày nghỉ lễ