Giới thiệu về trò chơi Ngưu ngưu

Trò chơi Ngưu ngưu có nguồn gốc từ khu vực các tỉnh phía Nam Trung Quốc. Nó được phổ biến ở các tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây. Ngày nay, trên các trang casino thì trò chơi này càng ngày càng phổ biến và nhiều người chơi hơn. Cách chơi Ngưu ngưu cũng đơn giản và dễ hiểu. Một tr